Stimate Cititor! Aţi sosit la locul potrivit!

Editura Feliciter Kiadó Srl. îşi desfăşoară activitatea de redactare şi editare de publicaţii de mai bine de un deceniu. Cele mai însemnate sunt publicaţiile de afaceri şi comunicare, editate în mai multe limbi în cadrul grupului de publicaţii HÍD (Puntea).

Ne propunem în primul rând ca prin intermediul publicaţiilor noastre să informăm cercurile de afaceri din străinătate asupra avantajelor şi oportunităţilor oferite de economia ungară, iar prin portalul nostru de ştiri www.feliciter.net să asigurăm firmelor ungare informaţii cu privire la pieţele externe.

Totodată, este important că mesajul partenerilor noştri vechi şi al celor care acum încep să-şi promoveze produsele, serviciile prin intermediul nostru ajunge la publicul ţintă, cu scopul consolidării şi extinderii relaţiilor de afaceri, prin căile cele mai sigure şi tot mai diversificate, experienţa noastră de mai mulţi ani şi partenerii noştri de încredere constituind garanţia pentru aceasta.

Ne străduim ca publicaţiile nostre, prin conţinutul lor şi prin elementele de image şi de conţinut exclusive, pregătite cu mare atenţie, să se situeze în rândul celor mai exigente publicaţii de pe piaţă. Suntem mândri că numeroare organizaţii, printre care Ministerul Economiei, ITD Hungary (Agenţia Ungară pentru Promovarea Investiţiilor şi Dezvoltare) şi secţiile din cadrul camerelor de comerţ şi industrie susţin Editura Feliciter şi obiectivul comun, colaborând cu noi de la începuturi. Rezultatul muncii noastre de peste un deceniu ne dă motiv de satisfacţie, nu numai pentru că am contribuit eficace la comunicarea bilaterală, respectiv multilaterală în afaceri, dar cu familia noastră exclusivă de publicaţii am realizat o valoare unică, care s-a menţinut în rândul publicaţiilor înmulţite ca ciupercile, şi suntem o punte adevărată între cercurile de afaceri din Ungaria şi ţările învecinate, transmiţând în mod eficace şi european valorile din ţara noastră. Este o bucurie pentru noi şi faptul că an de an firme şi întreprinderi într-un număr din ce în ce mai mare onorează cu încrederea lor Editura Feliciter, şi caută prin intermediul nostru oportunităţi de investiţii, comerciale şi alte afaceri, respectiv apelează şi la alte servicii ale noastre.

În perioada trecută de peste un deceniu, ne-am conformat în mod flexibil priorităţilor economice, cerinţelor beneficiarilor, şi domeniul nostru de activitate s-a lărgit, îmbogăţit în continuu. Alături de publicaţii de comerţ exterior, Editura Feliciter stă la dispoziţia clienţilor săi cu proiectarea şi execuţia de cărţi, cataloage, prospecte, fluturaşi şi calendare exclusive. Precizitatea şi nivelul ridicat care caracterizează Editura Feliciter sunt de la sine înţelese şi în acest domeniu, în vederea satisfacerii clienţilor noştri primim şi comenzi unice, cu executarea completă de la idee la produsul final.

Dacă sunteţi deja partenerul nostru, sperăm să rămâneţi încă mult timp clientul nostru mulţumit. Dacă nu aţi apelat încă la serviciile noastre, sperăm să vă putem saluta cât mai curând în rândul partenerilor noştri, să descoperiţi şi să beneficiaţi şi Dumneavoastră de oportunităţile unice oferite de Editura Feliciter.

Grupul de publicaţii HÍD

Publicaţiile grupului HÍD al Editurii Feliciter sunt bine cunoscute deopotrivă în Ungaria, cât şi în străinătate, fiind publicate în limbile română, rusă, germană, croată, sârbă, slovacă şi maghiară.

Scopul şi sarcina prioritară a publicaţiilor noastre este comunicarea în afaceri, căutarea şi mijlocirea de parteneri de afaceri, deci dezvoltarea comerţului, lărgirea, întărirea relaţiilor comerciale-economice bilaterale, promovarea investiţiilor. Putem să afirmăm cu curaj că publicaţiile noastre, care ajung la publicul ţintă, adică la oamenii de afaceri din străinătate prin diverse căi de difuzare, conştient orientate spre ţintă au ajuns nu numai să fie cunoscute (şi recunoscute), dar constituie totodată şi mijlocul eficace pentru întâlnirea firmelor ungare şi străine.

Publicaţiile grupului HÍD au succes nu numai deoarece conţin reclamele firmelor ungare care caută parteneri, ofertele de afaceri ale acestora, ci şi pentru că informează autentic despre economia ungară, oportunităţile din Ungaria, evoluţia relaţiilor bilaterale, şi oferă informaţii utile oamenilor de afaceri care se interesează de Ungaria.

PUNTEA

Publicaţia nostră în limba română PUNTEA, difuzată pe tot teritoriul României, apare din anul 1999 şi este publicaţia cea mai veche şi cu cea mai frecventă apariţie în cadrul grupului nostru de publicaţii. Ca rezultat al muncii nostre de ani de zile, este un purtător de informaţii cunoscut şi agreat în toate sectoarele economice din România., ajungând lunar la reprezentanţii sferei economice româneşti care se interesează de economia ungară, care doresc să dezvolte relaţii de afaceri cu firme din Ungaria.

Desigur, ne străduim să dezvoltăm în continuu sistemul nostru de relaţii. În acest sens, în anul 2005 Editura noastră a încheiat acorduri fructuoase cu ROMEXPO, cea mai mare societate organizatoare de târguri şi expoziţii din România, precum şi cu EXPO ARAD, una din cele mai însemnate societăţi în acest domeniu din provincie, iar apoi cu EXPO BACĂU, pe baza cărora PUNTEA îşi desfăşoară misiunea la şi mai multe expoziţii şi târguri de specialitate de nivel ridicat, recunoscute şi pe plan internaţional.

Desigur, şi lista noastră de adrese se îmbogăţeşte în continuu, tot mai mulţi doresc să primească regulat PUNTEA, tot mai multe firme româneşti se interesează de oportunităţile, relaţiile din Ungaria. Dacă nu sunteţi încă un cititor regulat al revistei PUNTEA, dar doriţi s-o primiţi lună de lună, nu trebuie să faceţi altceva decât să ne trimiteţi numele şi adresa Dumneavoasră pe adresa feliciter@feliciter.hu şi începând cu numărul următor veţi primi cu regularitate revista noastră!

Az oldal tetejére

PUNTEAbuletin

Recunoscând cerinţele pieţii, pentru deservirea acesteia am pornit noua serie de publicaţii, în format A/5, tot sub formă exclusivă, sub numele de PUNTEAbuletin. Fiecare publicaţie acsată pe un anumit domeniu, alături de informaţii privind economia ungară şi sectorul respectiv, prezintă oferta acelor firme ungare care caută parteneri de afaceri în România. Tematica PUNTEAbuletin publicate până acum a cuprins industria de construcţii, agricultura, industria alimentară şi tehnica ambalării. Seria, desigur, va continua.

Az oldal tetejére

MOCT

Magazinul de afaceri al editurii noastre, care apare bilunar în limba rusă este difuzat în primul rând în Ucraina, pe tot teritoriul ţării, dar ajunge şi în mâna multor oameni de afaceri ruşi, beloruşi şi cazahi. Şi această publicaţie este cunoscută în cerc larg, trezind şi interesul cercurilor de afaceri ruse.

BRÜCKEbulletin

BRÜCKE este publicaţia în limba germană a grupului HÍD. Cititorii sunt acei manageri, proprietari de firme germani, austrieci şi elveţieni care se interesează în mod special de oportunităţile de afaceri, comerciale şi de investiţii ungare. BRÜCKE a apărut iniţial în format A/4, iar din 2007 apare sub formă de buletin în Germania; Austria şi Elveţia. Apariţia BRÜCKEbuletin se leagă în general de expoziţii şi târguri internaţionale, astfel un număr al publicaţiei este prezent mai multe luni la rând la întâlniri de afaceri, conferinţe, manifestări economice în ţările respective.

Az oldal tetejére

EconomiaUngara

CĂUTAŢI PARTENER DE AFACERI DIN UNGARIA?

Citiţi Economia Ungara şi PUNTEA!

Dacă doriţi să citiţi regulat magazinul nostru, trimiteţi-ne adresa poştală, şi începând cu numărul următor vi-l trimitem în mod gratuit:

feliciter@feliciter.hu.

Az oldal tetejére

Alte publicaţii HÍD

În anii trecuţi, conformându-ne cerinţelor, cu ocazia unor expoziţii mari am editat publicaţii HÍD şi în limbile croată, sârbă şi slovacă. Ultima publicaţie de acest gen a apărut în august 2007 în limba slovacă sub numele de MOSTbuletin.

Az oldal tetejére

Portaluri de ştiri în domeniul economiei externe

Fluxul rapid al informaţiilor astăzi primeşte o importanţă din ce în ce mai mare, din acest motiv avem un portal propriu de ştiri din domeniul economiei externe, www.feliciter.net, care a luat locul publicaţiei economice în limba maghiară HÍD. Aici găsiţi ştiri, analize recente şi autentice cu privire la economia diferitelor ţări, informaţiile economice ungare mai însemnate, şi totodată vă puteţi informa în legătură cu expoziţiile, târgurile, conferinţele mai importante, dar şi în privinţa posibilităţilor de concursuri.

Avem şi un portal de ştiri în limba română: www.puntea.net, care alături de publicaţiile tipărite, beneficiind de posibilităţile on-line furnizează informaţii economice şi intermediază parteneri de afaceri pentru oamenii de afaceri români.

Vă stăm cu plăcere la dispoziţie cu detalii, informaţii suplimentare!

E-mail: feliciter@feliciter.hu

Tel/fax: (36-42) 504-930

GRUPUL DE PUBLICAŢII HÍD: AICI SE NASC AFACERILE!

Az oldal tetejére